ยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้ง

ยังจำน้องมีสกิลได้รึเปล่า เวิร์กชอปครั้งที่สองนี้จะเป็นการอธิบายแบบสํารวจหน่วยจัดการเรียนรู้ เครื่องมือสํารวจตัวเอง มาสมัครเรียนไปพร้อม ๆ กันเลย

ทดสอบความเป็น
ผู้ประกอบการในตัวคุณ

แบบทดสอบนี้ช่วยให้คุณรู้พลังภายใน ทักษะต่าง ๆ ที่คุณมีอยู่ ซึ่งจะเป็นเหมือนเส้นทางนำไปสู่ความสามารถ ในการบริหารจัดการพัฒนาตนเอง

บทเรียน