ยินดีต้อนรับ
ผู้ประกอบการมือใหม่!

มาร่วมทดสอบความเป็น
ผู้ประกอบการในตัวคุณกัน
แบบทดสอบนี้จะช่วยให้คุณรู้จักพลังภายในและทักษะต่าง ๆ ของการเป็นผู้ประกอบการที่คุณมีอยู่ และยังช่วยแนะนำทักษะที่ควรพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการประกอบธุรกิจให้กับตัวคุณ

บทเรียน