เนื้อหาของคอร์ส
Community Agent Canvas
0/1
แบบสำรวจหน่วยจัดการเรียนรู้ (Community Agent Canvas)
เกี่ยวกับบทเรียน

ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ >>  คลิกที่นี่

แบบสำรวจหน่วยจัดการเรียนรู้ หรือ Community Agent Canvas
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยได้สำรวจตัวเอง ว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับฐานอัตลักษณ์หรือข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายเพียงใด เพื่อที่จะเห็นความเชื่อมโยงที่จะนำไปสู่การออกแบบกระบวนการที่เหมาะสม

บทเรียนที่ 1 “แบบสำรวจหน่วยจัดการเรียนรู้”

  • 1.แนะนำโครงการ
  • 2.แนะนำเครื่องมือ “แบบสำรวจหน่วยจัดการเรียนรู้ (Community Agent Canvas)”
  • 3.แนะนำองค์ประกอบของเครื่องมือ
  • 4.วิธีการส่งงาน

ไฟล์ตัวอย่าง
ตัวอย่างแบบสำรวจหน่วยจัดการเรียนรู้.pdf
ขนาด: 5.76 MB
PPT-แบบสำรวจหน่วยจัดการเรียนรู้.pptx
ขนาด: 1.63 MB
PDF-แบบสำรวจหน่วยจัดการเรียนรู้.pdf
ขนาด: 2.69 MB
เข้าร่วมการสนทนา